• Consortium Musicum Divertimento

  Het Consortium Musicum Divertimento is een ad-hoc koor en symfonieorkest dat gedurende een week in de zomer musiceren en op vakantie zijn met veel succes combineert. Het gezelschap bestaat uit ongeveer negentig goede amateurs en (semi-)professionelen van diverse leeftijden. In dit kader wil het CMD tevens een platform bieden voor jonge, aankomende musici om hen in de gelegenheid te stellen ervaring op te doen in het samen musiceren.

  De kwaliteit van het muzikale programma staat hierbij hoog in het vaandel. Naast een repertoire van uitdagende klassieke muziek, schuwt het CMD het niet om nieuw, modern repertoire in zijn programma op te nemen.

Home

Het Consortium Musicum Divertimento is een ad-hoc koor en symfonieorkest dat gedurende een week in de zomer musiceren en op vakantie zijn met veel succes combineert. Het gezelschap bestaat uit ongeveer negentig goede amateurs en (semi-)professionelen van diverse leeftijden. In dit kader wil het CMD tevens een platform bieden voor jonge, aankomende musici om hen in de gelegenheid te stellen ervaring op te doen in het samen musiceren.

De kwaliteit van het muzikale programma staat hierbij hoog in het vaandel. Naast een repertoire van uitdagende klassieke muziek, schuwt het CMD het niet om nieuw, modern repertoire in zijn programma op te nemen.

In afgelopen periode heeft het bestuur de zaken rondom het voortbestaan van het CMD overdacht en besproken met een klankbordgroep bestaande uit Wil Jurgens, Frans Spijkers, Jan Vos en Boy van Eil. Naar aanleiding van de overleggen heeft het bestuur besloten de activiteiten van het CMD te beëindigen.

De redenen voor deze lastige keuze zijn o.a.:

 • Veranderde tijden waardoor het bij elkaar brengen van voldoende musici voor een vakantieproject niet meer haalbaar is. De coronaperiode heeft hier geen goed aan gedaan;
 • Afnemend animo bij het onderbezette bestuur en geen zicht op uitbreiding of nieuw elan;
 • Commerciële haalbaarheid is onzeker waardoor financiële gezondheid gevaar loopt en daardoor er sprake is van een verhoogd risicoprofiel;
 • Stilvallen van de benodigde medewerking op concertlocaties in het buitenland. Naast de benodigde medewerking vanuit de Franse overheid is inzet van Jeroen Sweijen als vooruitgeschoven post door zijn ziekte tot 0 gereduceerd;
 • Geen muzikale leiding;

Uiteraard willen we niet abrupt stoppen en sluiten in juni 2023 met een mooi, aantrekkelijk en herkenbaar afscheidsconcert de mooie CMD-periode af. We doen hier voor onder andere een greep uit het bestaande CMD-repertoire. De muzikale leiding en programmering van dit eindproject is in handen van Ruben de Grauw en Pieter Zwaans.

Planning:

 • Repetitiedag zondag 23 april – 10.00 – 14.45 (Gemeenschapshuis Zandberg)
 • Repetitiedag zaterdag 3 juni – 10.00 – 14.45 (Gemeenschapshuis Zandberg)
 • Concert zondag 4 juni – aanvang zitrepetitie 13.00 – aanvang concert 14.30 in de Laurentiuskerk in Ulvenhout

   © Copyright - Consortium Musicum Divertimento | Ontwikkeld door JWC Creations