Geschiedenis

Een groep jonge studenten van de PABO in Dongen nam in 1977, onder leiding van hun docent Jan de Breet, het initiatief om met het studenten-koor al kamperende een paar concerten in Frankrijk te gaan geven.
Gekozen werd voor de regio Rouen. Vanuit de camping in Les Andelys werd gewerkt aan een muziekprogramma van klassieke muziek. Het succes riep om herhaling. Het jaar daarop dus weer met iets meer dan twintig man waaronder een strijkkwartet en een organist terug naar de regio Rouen.

Ook het jaar daarna volgde er een derde maal. En zonder het zo gepland te hebben ontstond een serie van steeds drie opeenvolgende jaren muzikale trips naar het buitenland. Het succes zorgde voor een grote groei van het concept. De programma’s werden steeds groter van opzet, maar vooral ook het aantal deelnemers. Zo zijn in de beginjaren bezoeken gebracht aan Rouen (drie jaar), Sierck-les-Bains (drie jaar), Saverne (drie jaar)
In Mont­hermé groeide de club uit tot een gezelschap van inclusief aanhang en supporters 130 deelnemers.
Ook groeide het muzikaal peil. Grotere werken werden uitgevoerd, zoals de “Krönungsmesse” van Mozart en het “Gloria”van Vivaldi.

De formule werkte nog steeds, groot vertier in de recreatieve hoek. In tegenstelling tot wat men zou verwachten in deze relaxsfeer lukte het steeds de muzikale kwaliteit op peil te houden. Een hoog recreatie-gehal­te ging samen met kwaliteit, die voor een amateurgroep als zeer hoog mag worden gekwalificeerd.

Er werd zelf een oversteek naar Italië gemaakt waar in het beeldschone Orta drie jaren achtereen veel enthousiaste Italianen tot het publiek behoorden (“90,”91,”92)
De karavaan bleek niet te stuiten. Er volgden drie jaar Duitsland in de regio Freiburg (“93,”94,”95). Hier kwam versterking van de dirigent in de persoon van Pieter Zwaans, docent aan muziekschool “de Nieuwe Veste” te Breda.

Na Duitsland volgden drie jaar in het schattige plaatsje Bléré in het Loire-dal. Toen Jan de Breet 25 jaar dirigent was nam hij hier afscheid met de uitvoering van het Requiem van Mozart. De groep beleefde een grandioos succes in de kathedraal van Blois. De mensen stonden in de rij om binnen te mogen.

Na het vertrek van Jan de Breet nam Paul van Gulick, eveneens werkzaam aan De Nieuwe Veste te Breda, zijn stokje over.

In 1999, 2000 en 2001 zijn Paul van Gulick, Pieter Zwaans en het CMD neergestreken in Zuid-Bourgondië. In 1999 en 2000 in Paray-le-Monial en in 2001 in Digoin. Daarna heeft het CMD 3 achtereenvolgende jaren Le Tréport aangedaan, in 2002, 2003 en 2004.

Het gezelschap is in 2005, 2006 en 2007 neergestreken in La Fléche waar met groot succes en onder grote belangstelling van de plaatselijke kranten de muziekweken werden gehouden. 2008, 2009 en 2010 zijn de muziekweken gehouden in Vendome en werd ons dirigenten duo uitgebreid met Ruben de Grauw. In 2011, 2012 en 2013 streek het muziekgezelschap neer in Luxeuil-les-Bains en werden weer geweldige muziekweken gehouden. In 2014, 2015 en 2016 verzorgde het gezelschap concerten in Vitre, in de regio Haute-Normandie.

Afgelopen jaren heeft het CMD de andere kant van Europa bezocht. In 2017, 2018  zijn concerten verzorgd in Tsjechië.


De leeftijdsopbouw van de groep is ondertussen danig veranderd in vergelijking met de start in Frankrijk. Maar opvallend is wel, dat koor en orkest van deze groep nu alle leeftijden in zich herbergen.
Met name het orkest bestaat uit vele jongeren, maar ook in het koor waar een enkele vijftiger zingt is de gemiddelde leeftijd toch nog redelijk jong. Er melden zich steeds meer jongeren aan.
Het geheel heeft inmiddels een echt projectkarakter van losse inschrijving, maar elk jaar zie je toch weer mensen meegaan met een lange staat van dienst bij het CMD.

De naam van de groep heeft enige malen een wijziging onder­gaan. In Frankrijk was het “Cercle Musicale du Brabant”
In Italië werd het “Circolo Musicale Olandese.”
Uiteindelijk is men gekomen tot de huidige naam “Consortium Musicum Divertimento”

De combinatie van kamperen en concerteren heeft jarenlang enorm veel verbroederend plezier op de campings opgeleverd en voor grote muzikale vreugde in steeds weer andere, vaak heel inspiratieve concertruimtes gezorgd.

Er is een traditie gegroeid, dat aan het eind van alle muzikale ernst op de zaterdag van de werkweek een concert plaats vindt door vele kinderen van de deelnemers waarbij de vrolijk­heid voorop staat en helemaal tenslotte een fun-concert, waarin iedereen naar hartelust met de muziek in alle vormen en gedaantes mag dollen. Van Jazz naar cabaret, van mars naar weense wals, van Bizet tot house kortom van doodgewoon tot superkolder. Er moet gelachen kunnen worden.