Identiteit CMD op basis van gehouden enquêtes onder bestuur, dirigenten en deelnemers.

Vastgesteld door het bestuur december 2021

Identiteit:

Het Consortium Musicum Divertimento (CMD) is een projectkoor en orkest, uniek in samenstelling en werkwijze dat tijdens een zomerproject een concertprogramma voorbereidt en ten gehore brengt. Deelnemers zijn instrumentalisten en zangers van jong tot oud, van amateurs tot (semi) professionals die onder leiding van een deskundige en bevlogen dirigent, de concerten voorbereiden. Het project is opgebouwd uit een aantal repetitiedagen in Nederland en een muzikale vakantieweek in het buitenland waar het concertprogramma wordt voorbereid en ten gehore gebracht. De deelnemers verblijven tijdens de vakantieweek op een camping waar volop ruimte is voor ontmoeting en ontspanning naast de muzikale inspanning. CMD staat voor muziek, vriendschappen en plezier.

Niet een technisch moeilijke repertoire is leidend maar de uitvoerbaarheid door de betere amateur.

Ten einde het muzikaal niveau te bepalen ondergaan koorleden na hun 1e aanmelding en daarna om de 4 jaar een stemtest. Orkestleden worden beoordeeld op basis van hun opleiding, ervaring en cv.

Artistieke ambities:

CMD is een koor & kamerorkest dat klassieke muziek op het repertoire heeft staan. Een groot deel van het programma is repertoire voor koor & kamerorkest. Het overige deel wordt ingevuld door koor en orkest afzonderlijk met eventueel een toegevoegde solist.

Doel is een aantrekkelijk programma voor deelnemers en publiek. Het repertoire dient voorafgaand aan de eerste repetitie gekend te zijn.

Artistieke commissie:

Het repertoire wordt vastgesteld door een artistieke commissie welke bestaat uit:

 • De dirigent(en)
 • Bestuursafgevaardigde (Pieter Zwaans)
 • Concertmeester (advies op o.a. speelbaarheid)
 • Koorafgevaardigde (ter zake kundig)

Deelnemers kunnen repertoire voorstellen en ideeën inbrengen bij de commissie.

Invulling op jaarbasis:

 • 1 ontmoetingsdag ter verkenning van programma en andere deelnemers.
 • 2 repetitiedagen in Nederland, waar nodig aangevuld met maatwerk repetities en/of workshops voor strijkers/blazers/koorsecties.
 • Aantal repetitiedagen op gekozen buitenlandlocatie
 • 1 kamermuziek avond/middag(voorheen solistenconcert) op buitenlandlocatie
 • 3 (avond)concerten op buitenlandlocatie
 • 1 herhalingsconcert in Nederland
 • Geen aanvullende projecten

Financiën:

CMD heeft voornamelijk inkomsten uit de eigen bijdrage die de deelnemers betalen. Daarnaast bestaan inkomsten uit kaartverkoop of opbrengsten van de collectes na afloop van de concerten. Met betrekking tot openings- en sluitingsactiviteiten evenals toegang tot concerten(1 kamermuziek avond en 1 groot concert) zal ook aan de deelnemende aanhang een bescheiden vergoeding gevraagd worden.

Commissies:

Het CMD bestuur werkt buiten de technische commissie tot op heden zonder toegevoegde commissies van deelnemers. Uit gehouden enquête is duidelijk geworden dat deelnemers bereid zijn om ondersteunende diensten te verrichten. Het bestuur wil daar graag gebruik van maken en denkt daarbij aan navolgde inbreng:

 • Public relations
 • Sponsorwerving
 • Opvang eerstejaars
 • Onderhouden website
 • Openingsactiviteit muziekweek
 • Sluitingsactiviteit muziekweek
 • Podiumcommissie in samenwerking met de technische commissie
 • Orkestcommissie (leden met o.a. netwerk in strijkers- en blazerswereld)

Opgemaakt zondag 12 december 2021

Marc Doomen